Boşanma Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Evlilik birliğinin sona erme helleri arasında bulunan boşanma, eşlerden birinin diğeri aleyhine Türk Medeni Kanununda gösterilen nedenleri gerekçe göstererek açacağı dava kapsamında hakim kararı ile evlilik birliğinin sona erdirilmesidir. Boşanma nedenleri Türk Medeni Kanunumuzun 161 ila 166 maddeleri arasında sayılmış olup, özel boşanma nedenleri, zina (md.161), hayata kast, pek kötü...

Kişilik Haklarının İhlali Sebebiyle İnternet Yayınına Erişimin Engellenmesi

Günümüz koşullarının en sıklıkla ve kolay erişilebilen kanal olan internette yayınlanan içerikler zaman zaman çeşitli sebeplerle istenmeyen sonuçlara sebep olabilmektedir. İstenmeyen içeriklerin en sık rastlananı ise şüphesiz ki üçüncü kişinin kişilik haklarının başkası tarafından zedelendiği içeriklerdir. Bir kimsenin kişisel haklarının internet ortamında yapılmış bir yayınla ihlal etmesi durumunda; 5651 sayılı...

2/B Arazisi Nedir?

Orman vasfını yitirmiş, kadastro yapılmak sureti ile orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen alanlara 2B arazisi denmektedir. 2B tanımlaması, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltmadır. Mevzuatımız ve yargı kararları ışığında özel hükümler saklı kalmak kaydı ile kamuya ait taşınmazlar kazandırıcı...

Yaş Düzeltme Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Yaş düzeltme davası, kişinin kimliğine herhangi bir sebeple yanlış geçirilmiş olan doğum tarihinin gerçeğe uygun hale getirilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Ülkemizde oldukça yaygın olan kırsal kesimdeki doğumların geç bildirilmesi, daha önceki kardeşin kimliğinin kullanılması gibi sebeplerle doğum tarihinin yanlış tescil edilmesi ve daha sonrasında ortaya çıkan askerlik, emeklilik,...

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanmak ve boşanmak dolayısıyla ödenecek nafaka, maddi, manevi tazminat gibi konulara ek olarak mal varlığı, velayet, müşterek çocuk ile kişisel ilişki tesisi gibi önemli kararları müzakare ederek protokole bağladıkları ve bu protokolü hür iradeleriyle imza altına aldıkları, hakimin de bu protokolü onaylaması ile biten bir boşanma sürecidir....

YATIRIM YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

12.06.2009 tarih ve 27256 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Türk Vatandaşlığının yetkili makama başvuru yolu ile kazanılabilmesi mümkündür. Türk Vatandaşlığı Kanununun “Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnai Haller’” başlıklı 12. maddesinde bazı yabancılar için özel başvuru sürecinden bahsedilmiştir. Bu sürecin uygulama şartlarını düzenleyen Türk Vatandaşlığı Kanununun...

CORONA VİRÜSÜ VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI

Ülkemizde ve tüm dünyada hızla yayılması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Pandemi (bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalık) ilan edilmiş “Covid-19/Corona virüsü” dolayısıyla ülkemizin de içinde bulunduğu neredeyse tüm dünya ülkelerinde; hayatın her alanında corona virüsünün etkileri görülmektedir....