İCRA VE İFLAS HUKUKU

Büromuz, İcra İflas Hukuku alanında, uzman kadrosu ve çalıştığı çözüm ortaklarıyla müvekkillerine, bu konudaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, en akılcı ve seri yöntemler ile çözüm sunmayı hedeflemektedir.

Türkiyenin önde gelen kurum ve kuruluşlarına, alacaklarının takibi konusunda sözleşmeli vekillik hizmeti sunmakta olan büromuz nezdinde 

İcra ve İflas Hukuku alanında sunulan hizmetler;  Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi, borçlunun mal varlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz, mahkemelerden ihtiyati haciz kararı alınması, bu kararın tatbik edilmesi, istihkak davası gibi diğer tüm icra hukuk davaları, hacizli veya rehinli menkul veya gayrimenkul satışı, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, iflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması, ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma, icra ceza davaları dahil olmak üzere muhtelif konularda danışmanlık ve temsil hizmetleri hususlarını kapsamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku