İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Ofisimiz, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında ciddi bir akademik birikime sahiptir. Büromuz, hem işveren vekili olarak şirketlere ve üst düzey yöneticilerine, hem de işçilere ait her türlü iş hukuku ihtilafı ile ilgili müvekkillerini gerek sulh müzakerelerinde ve gerek yargı mercilerinde en iyi şekilde temsil etmekte ve savunmaktadır. 
 
İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında sunulan hizmetlerimiz; iş hukukunun tüm alanlarını kapsamakla, özellikle iş sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi ve müzakere edilmesi, yabancı çalışanlar konusunda temsil ve danışmanlık, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, iş kazalarından dolayı sorumluluk, rücu talepleri, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları, iş güvencesi ve fesih hususlarında görüş verilmesi, işletmelerin yeniden organizasyonu ve yeniden yapılandırılması, fesih ve dava süreci yönetimi ve takibi, ibra sözleşmelerinin hazırlanması ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri de dâhil olmak üzere muhtelif konularda danışmanlık ve temsil hizmetlerini kapsamaktadır.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku