Kişilik Haklarının İhlali Sebebiyle İnternet Yayınına Erişimin Engellenmesi

Günümüz koşullarının en sıklıkla ve kolay erişilebilen kanal olan internette yayınlanan içerikler zaman zaman çeşitli sebeplerle istenmeyen sonuçlara sebep olabilmektedir. İstenmeyen içeriklerin en sık rastlananı ise şüphesiz ki üçüncü kişinin kişilik haklarının başkası tarafından zedelendiği içeriklerdir.

Bir kimsenin kişisel haklarının internet ortamında yapılmış bir yayınla ihlal etmesi durumunda; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzeltilmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Kanunun 9. maddesi uyarınca, kişisel hakları ihlal edilen kişi tarafından yapılacak başvurular ve devamında takip edilecek usullerle söz konusu hak ihlaline sebep olan içeriklere erişimin engellenmesi yani onun artık başkaları tarafından görünmemesinin sağlanması mümkündür.

İhlale sebep olan internet içeriği, varlığını koruduğu müddetçe daha büyük kitlelere ulaşacak ve yayın içeriğinin yayılması sebebiyle ortaya çıkardığı hak ihlali daha da büyüyecektir. Bu sebeple herhangi bir internet içeriği sebebiyle kişilik haklarının zedelendiğini düşünen kişinin ivedilikle erişimin engellenmesini sağlamak adına harekete geçmesi gerekmektedir.

Peki erişimin engellenmesi nasıl sağlanmaktadır?         

İhlale sebep olan içeriklere erişimin engellenmesi için yapılması gereken; kişilik hakları ihlal edilen kişi tarafından ikamet adresinin yargı çevresine girdiği Sulh Ceza Hakimliği’ne, ihlale sebep olan paylaşımın “URL” adresini de içerir “Erişimin Engellenmesi” talepli bir dilekçe ile başvurmak olacaktır. Erişim engeli talep edilen yayının URL adresinin Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçeye ek olarak “link” formatında da ulaştırılması; karar merciinin işini ve başvurunun karara bağlanışını kolaylaştıracaktır.

Unutmamalıdır ki erişimin engellenmesi talebi ivedi olmakla başvuru yapılan Sulh Ceza Hakimliği, talebin reddi yahut kabulü yönündeki kararını 24 saat içerisinde vermek durumundadır. Sulh Ceza Hakimliğince verilen kabul yahut ret kararına karşı 7 gün içinde itiraz yoluna gidilebilmektedir.

Erişimin engellenmesi talebi kabul edildi, peki ya sonra?

Erişimin engellenmesi talebi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şayet kabul edilirse öncelikle Sulh Ceza hakimliği ilgili kararı yerine getirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne erişimin engellenmesi konusunda vermiş olduğu kararı derhal iletecektir.

Erişim Sağlayıcıları Birliği, 7 gün 24 saat çalışmakta olup kendisine iletilmiş kararların uygulanması adına derhal içeriğin kaldırılmasını, ihlale sebep olan içeriğin içerik sağlayıcısına bildirir. İhlale konu internet içeriğinin erken fark edilip “erişimin engellenmesi” sürecinin doğru takip edilmesi neticesinde, internetin yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkan mağduriyetler en aza indirilmektedir.

Eklemekte fayda vardır ki, internette içeriklerin yayılımın hızı ve neden olabileceği büyük hak ihlalleri nazara alındığında; erken ve doğru müdahalenin önemi açısından bu hususta ivedilikle bir avukattan destek alarak süreci yürütmenizi tavsiye ederiz.

Av. Elif Zişan Çardak

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir