Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanmak ve boşanmak dolayısıyla ödenecek nafaka, maddi, manevi tazminat gibi konulara ek olarak mal varlığı, velayet, müşterek çocuk ile kişisel ilişki tesisi gibi önemli kararları müzakare ederek protokole bağladıkları ve bu protokolü hür iradeleriyle imza altına aldıkları, hakimin de bu protokolü onaylaması ile biten bir boşanma sürecidir. Bu süreç bir anlamda uzun yıllar süren ve çoğu zaman psikolojide ciddi tahribatlar yaratan dava sürecinden muaf olmak demektir.Anlaşmalı boşanma davalarında en az 1 yıldır evliliğin devam etmiş olmasına ve protokole bağlanan hükümlerin taahhüt niteliği taşımayan, icra edilebilir nitelikte olmalarına dikkat etmekte fayda vardır.Anlaşmalı Boşanma Şartları NelerdirBuradan yola çıkarak Anlaşmalı Boşanma Davaları açısından aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Evliliğin en az 1 (bir) yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bir yıldan daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün değildir.
  2. Eşler, boşanmanın maddi ve manevi tüm hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlamış ve uzlaşma sağladıkları konuları içerir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamış olmalıdır.
  3. Anlaşmalı Boşanma Protokolünün usulüne uygun bir şekilde açılacak davada mahkemeye sunulması ve tarafların Mahkemece tayin edilen gün ve saatte davaya bizzat katılmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin birlikte son altı ay içerisinde ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemelerinde açılmaktadır. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Eşlerin altı aydan daha uzun bir süredir farklı yerlerde ikamet etmeleri halinde ise dava, davalının bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Anlaşmalı Boşanma Davalarında yanlış ifadeler ve iyi hazırlanmamış protokoller dolayısıyla yıllarca mal rejimi, nafaka, tazminat gibi konular dolayısıyla açılan davalarla uğraşıldığına sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu sebeple sürecin hızlı ve profesyonel bir biçimde yönetilmesi adına alanında uzman bir Avukata danışılması lehe sonuçlar alınmasında son derece faydalı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir